راهنمای مشکلات استفاده از رنگ های پودری و راحه حل آن

راهنمای مشکلات استفاده از رنگ های پودری و راحه حل آن


مشكلات احتمالی حین استفاده از رنگ پودری و راه حل آنها

 

کم بودن شفافیت و جلای سطوح تمام شده مواقعی که از پودری با شفافیت زیاد استفاده شود

دلیل مشکل :

 • آلوده بودن پودر به مواد و پودرهای دیگر یا مشخصات متفاوت.
 • حرارت دادن سریع و زیاد در زمان پخت

راه حل :

 • تمیز کردن کلی و دقیق کابین پاشش سیستم پودر رسانی و سیستم های گردشی پودر قبل از اضافه کردن پودر تازه.
 • شدت حرارت در منطقه ورودی را کم کنید.

سوراخهای ریز سوزنی در سطح تمام شده :
دلیل مشکل :

 • ضخامت زیاد لایه رنگ پودری
 • مناسب نبودن هوای فشرده و وجود رطوبت داخل آن و خیس بودن قطعه کار

راه حل :

 • ضخامت را کم کنید.
 • رطوبت موجود در هوای فشرده را با فیلتر هوا حذف کنید.
 • خشک کن بعد از شستشو را تقویت کنید.
 • وجود خلل و فرج را در سطح قطعه خام کنترل کنید. ( به خصوص قطعه چدنی ).

 

زیاد بودن شفافیت و جلای سطح تمام شده در مواقعی که از رنگ پودری با شفافیت کم استفاده شود:

دلیل مشکل : نا مناسب بودن طریقه پخت
راه حل : درجه حرارت کوره و یا زمان پخت را افزایش دهید.

رنگ پریدگی و تغییر شدید رنگ در سطح تمام شده:
دلیل مشکل :

 • آلوده بودن کابین و سیستم رنگ قبلی
 • فاسد یا آلوده بودن پودر تازه

راه حل :

 • قبل از اضافه کردن رنگ تازه به کابین وسیستم
 • با شرکت سازنده پودر تماس بگیرید.

لکه ها و خالهای بی مورد در پوشش نهایی :
دلیل مشکل :

 • گرده باقیمانده از پودر رنگ قبلی در پیسوله و سیستم رنگ رسانی.
 • الک در سیستم بازیافت پودر از کار افتاده و عمل نمی کند.
 • مواد خارجی و ذرات مختلف آلوده از طریق کانوایر و یا آویز به کابین رنگ وارد شده اند.

راه حل :

 • سیستم رنگ رسانی و پیسوله را کاملاٌ تمیز نمایند.
 • از مقدار هوای فشرده زیاد استفاده نکنید.
 • بازرسی و ترمیمیم آن
 • کانوایر و آویزها را تمیز نمایید.
 • اطراف کابین را با ساخت یک اتاقک بپوشانید.
 • محیط اطراف کابین را تمیز کنید.
 • با نصب تهویه و تنظیم آن رطوبت هوای اطراف کابین و محل کار را تصحیح کنید.

مشکلات عمده پس از اعمال رنگ پودری
مشاهده حفره ها و گودی ها در سطوح تمام شده:
دلیل مشکل :

 • آلوده بودن پودر با مواد آلوده دیگر که در کابین موجود است و با محصول مورد استفاده مطابقت ندارد.
 • مواد روغنی به جا مانده بر روی سطوح قطعه مورد نظر که حاکی از کوتاه بودن دوره آماده سازی ( شستشو ) می باشد.
 • وجود رطوبت و یا زوغن در هوای مصرفی پیسوله

راه حل :

 • قبل از اضافه کردن رنگ تازه سیستم را تمیز کنید.
 • سیستم شستشو را کنترل کرده و در صورت لزوم شارژ یا تعویض نمایید.
 • با نصب فیلتر و وسایل روغن گیری روغن و آب هوای فشرده را حذف کنید.

وجود خلل و فرج زیاد در سطح قطعه پس از رنگ:
دلیل مشکل :

 • خیس بودن قطعه (رطوبت در سطح و یا نقاط مختلف قطعه)
 • کیفیت پودر مصرفی با فلز مصرفی و قطعه رنگ کاری شده متناسب نیست

راه حل :

 • شستشو و خشک کن را منترل کنید.
 • با شرکت سازنده تماس بگیرید.

سطح ناهموار و غیر یکنواخت شید رنگ :
دلیل مشکل :

 • شرایط پخت مناسب نیست.
 • تغییرات و اختلافات در ضخامت رنگ
 • ضخامت در سطوح قطعه ناهمگن است.
 • نوع پودر نامناسب است.

راه حل :

 • اطلاعات داده شده در مورد رنگ (دمای پخت و زمان پخت ) را بررسی نمایید و محیط را با آن سازگار نمایید.
 • ضخامت را اندازه گیری کرده و در صورت کم یا زیاد بودن دستگاه را تنظیم نمایید.
 • نوع پودر مصرفی را به نوع پلی استر تغییر دهید.
 • با توجه به نوع کوره و سیستم رنگ با شرکت سازنده تماس بگیرید.

سر ریز شدن پودر از مخزن:
دلیل مشکل:

 • زیاد بودن فشار هوای زیر مخزن.
 • دانه بندی پودر ریز است ( نسبت دانه بندی پودر مناسب نیست ).

راه حل :

 • کم کردن هوای ورودی به زیر مخزن.
 • کم کردن نسبت پودرهای برگشتی به پودرهای تازه در مخزن پودر.
 • مشورت با شکت سازنده و درخواست رنگ با دانه بندی درشت.

پودر مخزن به حالت معلق نمی ماند :
دلیل مشکل :

 • مناسب نبودن فشار هوای زیر مخزن پودر.
 • مسدود شدن منافذ صفحه فلودایز.
 • متراکم و فشرده شدن پودر قسمت کف مخزن پودر.

راه حل :
1- کنترل و تنظیم کردن فشار هوا
2- کنترل ودر صورت امکان اضافه کردن فشار هوای شبکه هوارسانی به سیستم
3- آزمایش و کنترل کردن خطوط انتقال هوا
4- خالی کردن ظرف پودر و کنترل و تمیز کردن صفحه فلودایز
5- بهم زدن پودر در داخل مخزن پودر با دست و زیاد کردن فشار هوا تا زمانی که پودر را به حالت معلق نگه دارد.

حالت پوست پرتغالی شدن در اجرای رنگ پودری
حالت پوست پرتقالی در رنگ بالاست:
دلیل مشکل :

 • ضخامت رنگ بالاست
 • عدم پخش کافی
 • نامناسب بودن پودر رنگ

راه حل :

 • با دستگاه ضخامت سنج ضخامت رنگ را کنترل کنید که باید در حدود 80 – 65 میکرون باشد.
 • دمای کوره را کنترل کنید که با بروشور ارایه شده توسط سازنده پودر مطابقت داشته باشد.
 • با کارخانه سازنده تماس بگیرید.

عمل معلق نگه داشتن پودر ضعیف است بعد ار مدت کوتاهی هوا فقط به صورت پراکنده خارج می شود.
دلیل مشکل :
1- کم بودن سطح پودر در مخزن
2- متراکم و یا سخت بودن و یا نم داشتن پودر
3- بسته بودن و یا صدمه دیدن یکی از راههای رسانیدن پودر
4- کم بودن فشار ورودی به مخزن پودر
راه حل :
1- اضافه کردن پودر تازه تا اندازه تقریبی 3/2 ارتفاع مخزن
2- بهم زدن پودر در داخل مخزن پودر با دست در حالتی که پودر معلق است
3- کنترل کردن رطوبت هوای فشرده خارج شده از کمپرسور c/3 کمتر از دمای محیط
4- خالی کردن مخزن پودر و کنترل صفحه فلودایر کف مخزن پودر ورودی و خروجی هوا و پودر تخلیه شده

کلوخه شدن پودر در مخزن پودر رنگ:
دلیل مشکل : پودر در شرایط نامناسب و زمان طولانی نگهداری شده است.(درجه حرارت بالا و رطوبت بیش از حد)
راه حل :
1- رنگ کردن پودر با الک 200 – 300 میکرون
2- معلق کردن پودر در مخزن پودر با فشار هوای بالا و خشک و تمیز

جمع شدن پودر در داخل شیلنگها و انتقال پودر به صورت پراکنده خارج می شود:
علت مشکل :
1- سرعت هوای انتقالی به نسبت مقدار پودر بسیار کم است.
2- قطعات انژکتور فرسوده است.
راه حل :
1- در صورت امکان مقدار فشار هوای تکمیلی و متصل به انژکتور پودر را افزایش دهید
2- داخل شیلنگ انتقال پودر از انژکتور به پیستوله را تمیز نمایید.
3- شیلنگ انتقال پودر موجود را با شیلنگی با قطر کمتر تعویض نمایید
4- قطعات فرسوده انژکتور را تعویض نمایید.

خارج شدن غبار رنگ از کابین نامناسب بودن مقدار هوای مکنده کابین:
دلیل مشکل :باز بودن غیر ضروری و بیش از حد دانه ها و یا دربهای کابین پاشش

 • گرفتگی فیلتر داخل کابین و یا فیلترهای نهائی
 • مقدار پودر پاشیده شده بیش از اندازه استاندارد می باشد

راه حل :

 • دربها و محفظه ها را ببندید.
 • دهانه های ورودی و خروجی را نسبت به اندازه قطعات مورد رنگ کاری تغییر و تنظیم نمایید.
 • فیلترها را تمییز کرده و در صورت احتیاج برای تعویض فیلترها اقدام نمایید.
 • در صورت امکان مکش هوای مکنده داخل کابین را افزایش دهید.
 • تعداد پیستوله ها یامقدارپاشش پودرپیستوله ها را کم کنید.

عیوب پوشش های پودری
پودر به مقدار کافی باردار نمی شود، و یا نامناسب بودن Wrap – Round و یا ضعیف بودن عمل چسبندگی پودر به قطعه کار:
دلیل مشکل :

 • ولتاژ کافی جهت الکترودهای پیستوله به اندازه کافی توسط تبدیل کننده ولتاژ بالا ایجاد نمی گردد.
 • سیستم اتصال زمین ضعیف می باشد.
 • پاشش بیش از حد در هر پیستوله
 • نسبت ذرات ریز پودر بسیار زیاد می باشد.( دانه بندی).
 • نوع پودر نامناسب می باشد.

راه حل :

 • کابلها و فیوزها را کنترل کرده و از سالم بودنشان اطمینان حاصل نمایید.
 • الکترودها را بازرسی کرده و از سالم بودنشان اطمینان حاصل نمایید.
 • خروجی تبدیل کننده ولتاژ بالا را افزایش دهید.
 • اطمینان حاصل نمایید که ملتاژ انتقالی به الکترودهای پیستوله به همان مقدار نشان دهنده روی دستگاه می باشد. ( با اندازه گیری ولتاز خروجی پیستوله ).
 • تمامی نقاط اتصال به سیستم ارت باید هرگونه پوشش پودری و یا مواد عایقی دیگر عاری و تمیز باشد.
 • مقدار پاشش پودر را کم کرده تا تمامی پودر خارج شده از پیستوله باردار شود.
 • مقدار هوای تمیزکننده در پیستوله بیش از اندازه میباشد آنرا کم کنید.
 • نسبت پودر بازیافتی را کم و پودر تازه را زیادترکنید.
 • با کمپانی سازنده تماس بگیرید با ذکر نوع دستگاه رنگ پودری ( Gun ) و نوع قطعاتی که رنگ کاری میشوند مشورت کنید تا رنگ و دستگاه مناسب را برای شما انتخاب نمایید.

پودر در گوشه ها و گودی های قطعه مورد نظر پوشش کمی ایجاد می کند:
دلیل مشکل :

 • سرعت هوا در پیستوله پاشش بسیار زیاد می باشد و پودر را باد می برد.
 • فاصله بین قطعات و پیستوله مناسب نبوده و باید تغییر نماید.
 • مقدار پودر خروجی از پیستوله بسیار کم می باشد.
 • سیستم اتصال زمین خیلی ضعیف می باشد.
 • زاویه پاشش پودر باز می باشد.
 • ولتاژ ایجاد شده توسط تبدیل کنترل ولتاژ بسیار زیاد می باشد.
 • سرعت هوا بسیار زیاد است.
 • تنظیم نامناسب و غلط پیستوله پاشش پودر.
 • نسبت دانه بندی ذرات ریز داخل پودر بسیار بالا می باشد.

راه حل :

 1. فشار هوای ورودی به پیستوله را کم کنید.
 2. فاصله بین قطعه و پیستوله را کم و زیاد نمایید.
 3. فشار هوای انتقالی پودر را زیاد کنید. (EJECTOR)
 4. اتصال ارت بین قطعه و کانوایر و نیز بین کانوایر و زمین را بازرسی کرده و در مورد اتصال کامل ارت اطمینان حاصل نمایید.
 5. دفلکتور گرد را با دفلکتور کوچکتر و یا با نازل تخت تعویض نمایید.
 6. ولتاژ را کم کرده تا هماهنگی و یکنواختی در ضخامت پودر در نقاط داخلی و خارجی گوشه ها ایجاد گردد.
 7. استفاده از سوپر کروتا در پیستوله ها.
 8. فشار هوای مصرفی را کم کرده و در صورت لزوم فاصله بین قطعه و پیستوله را زیاد کنید تا از باد بردن پودرها در زمان پاشش جلوگیری شود.
 9. پیستوله ها را به طریقی تنظیم نماییدکه ابر پودر ایجاد شده و به سخت ترین نقاط قطعه زسیده و آنرا پوشش بدهد.
 10. مقدار مصرفی پودر بازیافته را کم کرده تا از مرغوبیت عالی پوشش پودر برخوردار شوید.
 11. با شرکت سازنده تماس بگیرید و پودر با ذرات ریز کمتر مطالبه کنید.

ضخامت پودر رنگ مناسب نیست:
دلیل مشکل :

 • پودر به اندازه کافی باردار نمی شود.
 • اتصال زمین ضعیف است.
 • سرعت هوای پاشش زیاد است.
 • رطوبت هوای محیط کار مناسب نمی باشد.

راه حل :

 • در مورد عملکرد فیوزها و الکترودها و سالمی کابلها اطمینان حاصل کنید.
 • زیاد کردن مقدار ولتاژ از طریق تبدیل کننده ولتاژ.
 • ولتاژ پیستوله ها را کنترل کرده و در مورد تصحیح آنها اقدام نمایید.
 • اتصال بین قطعه و کانوایر و اتصال کانوایر و زمین را آزمایش کرده و درستی آن را بیازمایید.
 • فشار هوا را کم کرده و در صورت لزوم فاصله بین پیستوله و قطعه را زیاد کنید.
 • محیط کارکرده سیستم پودر رنگ باید رطوبت نسبی 45 – 55% داشته باشد.رطوبت نسبی پایین تر از 45% و بالاتر از 70% اصلاٌ مناسب نیست.

دوباره یونیزه شدن و ایجاد سطوح ناهموار در سطح قطعه:
دلیل مشکل :

 • ولتاژ زیاد و غیر ضروری
 • کمبود فاصله بین پیستوله و قطعه مورد نظر.
 • ضعیف بودن اتصال زمین
 • تنظیمات و مقادیر پاشش پیستوله صحیح نمی باشد.
 • فاصله بین پیستوله و قطعه صحیح نیست.
 • سرعت حرکت پیستوله با سرعت کانوایر متناسب نیست.
 • جریان هوای داخل کابین ایجاد اختلال در پاشش پودر و طرح پودر می کند.
 • طریقه نامناسب آویزان کردن قطعه
 • مقدار جریان پودر به پیستوله ها درست نمی باشد.

راه حل :

 • ولتاژ را کم کنید.
 • فاصله را زیاد کنید.
 • اتصال بین قطعه و زمین را آزمایش کنید.
 • پیستوله را تنظیم کنید و در مورد اندازه صحیح روی هم افتادن لبه های رفت و برگشت پاشش پیستوله اطمینان حاصل کنید.
 • فاصله را کم یا زیاد کنید.
 • با توجه به سرعت کاموایر سرعت حرکت پیستوله را کنترل و تنظیم کنید.
 • با مرکز فروش دستگاه تماس بگیرید.
 • آویزان کردن قطعه و فواصل آنها را از هم و یا پیستوله پاشش را به صورت صحیح و دقیق کنترل نمایید.
 • قطر و طول شیلنگ ها را کنترل نموده و سالم بودن آنها را بررسی نمایید.

پس از مخلوط کردن پودر بازیافتی در سیستم اشکال ایجاد می شود:
علت مشکل : اندازه دانه بندی پودر
راه حل : مقدار پودر بازیافتی را تا حد امکان کنتزل و تنظیم طریقه آویزان کردن قطعه و پیستوله کاهش داده و در مورد مقدار پاشش و باردار کردن صحیح پودر مطمئن شوید.

پرتاب بی رویه و پراکنده پودر:
علت مشکل : جمع شدگی مقداری از ذرات بسیار ریز پودر در داخل پیستوله و یا سیستم پودر رسانی.
راه حل :

 • مقدار پودر بازیافتی را تا حد امکان کنترل کنید.
 • پیستوله را در فواصل زمانی کم تمیز کنید.
 • با شرکت سازنده دستگاه تماس گرفته پودری با دانه بند یدرشت طلب کنید.
 • برای استفاده مجدد از پودر بازیافتی از الک استفاده کنید.

سیالیت و ترکیب ضعیف پودر رنگ در حین پخت:
علت مشکل :

 • ضخامت لایه بسیار کم است.
 • سرعت حرارت دادن قطعه مورد نظر در کوره بیش از حد کم است.
 • ولتاژ پیستوله زیاد است.
 • نوع پودر مصرفی مناسب نمی باشد.( واکنش پودر خیلی زیاد بوده و یا دانه بندی پودر زیر است.)

راه حل :

 • ضخامت را با ابزار و لوازم کالیبره شده کنترل کنید.
 • با تنظیم مقدار فشار هوای انتقالی در انژکتور ضخامت دلخواه را تنظیم کنید.
 • ازدیاد گرمای داخل کوره تا حد 200 درجه و یا تنظیم صحیح مدت حرکت در کوره های تونلی برای 20 دقیقه و توزیع صحیح دما در داخل کوره به صورت یکنواخت.
 • ولتاژ را کم کرده و یا فاصله بین قطعه و پیستوله را زیادتر کنید.
 • با شرکت سازنده تماس گرفته و مشکل خود را حل کنید.
4/5 - (1 امتیاز)

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با شرکت تکنو تجهیز
شروع چت
1
چت واتساپ
سلام وقت بخیر .
من از صفحه " مشکلات استفاده از رنگ پودری " پیام میفرستم.
× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟