کابین آبشار رنگ مایع و مشخصات اتاقک ابشار رنگ

نحوه کار و عملکرد اتاق ابشار رنگ رنگ های مایع به دلیل ریز بودن هر لحضه امکان دارد که در هوا معلق شوند. به همین منظور وجود فیلترهای مخصوص در اتاق رنگ مایع و کابین آبشار رنگ اجازه پخش شدن … … ادامه مطلب